#thầy giáo đánh học sinh ở Lai Châu

10-12-2021 24h

Thầy giáo đá, tát túi bụi nhiều học sinh ở Lai Châu

Thầy giáo đánh học sinh ở Lai Châu bằng cách túm tóc, tát mạnh vào mặt học sinh được xác định có nhiều năm trong ngành.

keyboard_arrow_up