#trả lại 400 triệu

07-04-2021 Cộng đồng

Shipper trả lại 400 triệu và chuyện 'Đói cho sạch, rách cho thơm'

Câu chuyện shipper trả lại 400 triệu đồng chứng minh việc "đói cho sạch, rách cho thơm".

keyboard_arrow_up