#gầy mặc giẻ rách cũng đẹp

06-04-2021 Đẹp+

Minh Tú: 'Gầy mặc giẻ rách cũng đẹp là hoàn toàn sai'

Chia sẻ về trào lưu "Gầy mặc giẻ rách cũng đẹp" trên mạng xã hội TikTok, Minh Tú cho biết đó là quan điểm hoàn toàn sai lầm.

keyboard_arrow_up