#Christy Le

05-12-2018 24h

Bà Lê Diệp Kiều Trang thôi chức Giám đốc Facebook Việt Nam

Lý do bà Lê Diệp Kiều Trang thôi chức Giám đốc Facebook Việt Nam được chia sẻ là do không thu xếp được công việc gia đình.

keyboard_arrow_up