#nguyệt thực toàn phần

28-07-2018 24h

Ngắm nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ

Nguyệt thực kéo dài hơn 5 tiếng, bắt đầu từ 00h14, đạt cực đại lúc 3h21 được quan sát rõ ở thành phố Abu Dhabi, UAE, Australia, Hy Lạp...

keyboard_arrow_up