Nở rộ truyền dịch tại nhà ở TP HCM

Đăng bởi: Thùy Linh - 17/2/2017 16:44 pm

Truyền dịch là một kỹ thuật y tế không phải ai làm cũng làm được, nhưng hiện nay việc truyền dịch được thực hiện một cách khá phổ biến, tùy tiện... Thậm chí có nhiều người không có bệnh gì, chỉ thấy người mệt mỏi cũng gọi đến các trung tâm y tế cung cấp dịch vụ truyền dịch tại nhà... Mặc dù truyền dịch tại nhà đã bị cấm từ nhiều năm nay nhưng gần đây lại nở rộ trở lại. Chính sự tùy tiện, lạm dụng này có thể dẫn đến những tai biến nguy hiểm, có thể mất mạng. 

Nguồn: VTV24

Chuyên mục: 24h

Back to Top