Mật vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ ở Đà Nẵng như thế nào?

Đăng bởi: Tử Lâm - 11 ngày trước

Trước khi máy bay cất cánh đón Tổng thống, mật vụ Mỹ sẽ đến sớm để kiểm tra vị trí đỗ. Các mật vụ khác đứng tại các khu vực trên cao và dùng ốm nhòm quan sát từ xa. 

Khi tổng thống đến sân bay mật vụ luôn đi sát bên cạnh và tập trung theo dõi tất cả mọi hướng. Sau khi máy bay cất cánh an toàn, các mật vụ có trang bị vũ khí bước ra khỏi xe lên máy bay. 

Nguồn: VnExpress

Chuyên mục: 24h

Back to Top