Xe tải tông cửa sắt giải cứu người trong tiệm cắt tóc bốc cháy

Thắm - 10 ngày trước

Nghĩ trong nhà còn người nên chủ tiệm hô hoán phá cửa giải cứu. Tài xế xe tải đi ngang qua đã ra hiệu và lùi xe tông cửa sắt.

Back to Top