'Cánh mày râu' đổ xô đi Thái Lan để tẩy trắng 'của quý'

- 14 ngày trước

Một bệnh viện tại Thái Lan đã và đang thu hút khoảng 100 người đến đăng kí mỗi tháng cho dịch vụ vừa độc đáo, vừa nhạy cảm có tên tẩy trắng của quý.

Back to Top