50 cảnh sát bao vây đường dây trộm chó

Thắm - 7 ngày trước

Để phá được đường dây trộm chó ở Hà Tĩnh, trinh sát đã rà soát, theo dõi trong 8 tháng.

Back to Top