Thanh niên trèo cây me, la hét suốt 5 giờ

Thắm - 19/6/2017 09:14 am

Được đưa đến viện cấp cứu nghi do sốc ma túy, nam thanh niên bất ngờ tỉnh dậy trèo lên cây me, la hét suốt 5 giờ.

Back to Top