Tài xế taxi chạy ngược chiều, rút gậy sắt doạ người đi đường

Thắm - 19/6/2017 12:14 pm

Sau khi bị xe khách chặn vì chạy ngược chiều, Triệu dừng taxi, đòi lái xe khách nhường đường rồi rút gậy sắt đe dọa tài xế xe khách.

Back to Top