Ông bố Ninh Bình nhổ răng cho con bằng xe máy

Thắm - 7 ngày trước

Người bố buộc sợi dây cước vào răng cửa của con, đầu còn lại buộc vào đuôi xe. Sau tiếng nổ xe máy, chiếc răng đã biến mất.

Back to Top