Quy trình tuyển cảnh sát giao thông khắt khe ở Triều Tiên

- 18/6/2017 09:57 am

Các nữ cảnh sát giao thông phải thôi việc nếu kết hôn và "tuổi về hưu" của nghề là 26.

Back to Top