Gia đình MC Phan Anh làm vedette trên sàn catwalk

- 19/6/2017 14:07 pm

Gia đình nam MC tham gia trình diễn nhằm ủng hộ thông điệp "đừng im lặng" để bảo vệ trẻ em trước những sự xâm hại.

Back to Top