Ăn cỗ đám cưới quê: lấy phần trước, ăn sau

- 18/6/2017 19:20 pm

Lấy phần trước, ăn sau được xem là phong tục thường thấy ở các miền quê.

Back to Top