Hàng loạt phương tiện trượt ngã la liệt ở hầm Kim Liên

- 7/12/2017 15:31 pm

Ngay tại thời điểm phỏng vấn ban quản lý hầm chui, hàng loạt tai nạn liên hoàn vẫn xảy ra, ngay trước ống kính.

Back to Top