Vợ cũ kể về Duy Phương và cảnh chung chồng với Lê Giang

Thắm - 5 ngày trước

Trước khi nên duyên vợ chồng với Lê Giang, Duy Phương từng kết hôn lần đầu với diễn viên Hải Lý.

Back to Top