‘Làng bích họa’ ở biên giới Đông Bắc

Thành Nam - 7/12/2017 11:00 am

18 bức tranh tường ở thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn (Móng Cái, Quảng Ninh) tái hiện đời sống của đồng bào dân tộc Dao nơi biên giới tổ quốc.

Back to Top