Người đàn ông kẹt tay trong bồn cầu vì cố nhặt điện thoại

Thắm - 19/6/2017 15:00 pm

Trong lúc đi vệ sinh, người đàn ông đã đánh rơi chiếc điện thoại xuống bồn cầu. Khi cố nhặt chiếc điện thoại, tay người này bị mắc kẹt.

Back to Top