Phan Đinh Tùng lên giọng với đàn em dù đi show trễ

Thắm - 19/6/2017 12:33 pm

Không chỉ đến trễ show, Phan Đinh Tùng còn lên giọng khi phát hiện một ca sĩ trẻ hát quá nhiều trong đêm diễn.

Back to Top