Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo phản pháo tin đồn được đóng phim vì đạo diễn nhầm với Hoa hậu Việt Nam.

Thành Nam - 14 ngày trước

Trùng tên và gốc đồng bằng sông Cửu Long, Hoa Hậu Đại dương Đặng Thu Thảo thường xuyên bị nhầm với Hoa Hậu Việt Nam 2012.

Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo phản pháo tin được đóng phim nhờ ăn may

Thành Nam - 14 ngày trước

Trùng tên và gốc đồng bằng sông Cửu Long, Hoa Hậu Đại dương Đặng Thu Thảo thường xuyên bị nhầm với Hoa Hậu Việt Nam 2012.

Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo phản pháo tin được đóng phim nhờ ăn may

Thành Nam - 14 ngày trước

Trùng tên và gốc đồng bằng sông Cửu Long, Hoa Hậu Đại dương Đặng Thu Thảo thường bị nhầm với Hoa Hậu Việt Nam 2012.

Cân nhắc xử phạt Hoa hậu Đại dương Ngân Anh

Thành Nam - 5 ngày trước

Ông Nguyễn Quang Vinh - tân Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) - đang cân nhắc xử phạt Hoa hậu Đại dương 2017.

Back to Top