Chiếc iPhone nát vụn sau khi vận chuyển qua bưu điện

- 8 ngày trước

Dù được bọc khá kỹ, quấn cả khăn mặt êm, nhưng sau khi vận chuyển qua bưu điện, chiếc iPhone và toàn bộ phụ kiện vẫn biến dạng méo cong, nát vụn, không thể sửa.

Back to Top