Minh Tú liên tục 'đá xoáy' Hoàng Thùy

- 19/6/2017 07:36 am

Trước quyết định của HLV Hoàng Thùy ở thử thách 'Ai mặc đẹp hơn', Minh Tú cảm thấy không phục.

Back to Top