Trao thưởng 200 triệu đồng cho người nhận diện kẻ trộm tiệm vàng

Thắm - 5/9/2017 12:35 pm

Chủ tiệm vàng sẽ trao thưởng 200 triệu đồng cho ai nhận diện được thủ phạm và báo tin trước ngày 30/11.

50 cảnh sát bao vây đường dây trộm chó

Thắm - 7 ngày trước

Để phá được đường dây trộm chó ở Hà Tĩnh, trinh sát đã rà soát, theo dõi trong 8 tháng.

Back to Top