Cách giảm đau mỏi lưng cho người ngồi máy tính cả ngày

- 16/6/2017 10:29 am

Ngồi một lúc, bạn đứng dậy đi bộ 1-2 phút hoặc thực hiện bài căng duỗi tại chỗ để cơ thể thư giãn.

Back to Top