Thua cá cược, chủ giết chó gây phẫn nộ ở Trung Quốc

Thắm - 7/12/2017 11:33 am

Người đàn ông đang cầm hai chân sau của chú chó rồi vung lên đập xuống liên tục cho tới chết.

Back to Top