Làm xiếc với cá sấu, người đàn ông suýt mất đầu

- 16/6/2017 20:00 pm

Con cá sấu ngậm chặt miệng, giằng đầu người đàn ông trong khi anh ta hét lên trong đau đớn.

Back to Top