Quả bóng dập tắt đám cháy trong 3 giây

Thắm - 8 ngày trước

Khi lửa bén vào sản phẩm, dây dẫn sẽ dẫn nhiệt vào trong tâm sản phẩm. Áp suất bên trong sẽ tăng khiến sản phẩm bung bọt chữa cháy để dập lửa.

Back to Top