Bị thủng ruột 5 lỗ vì nuốt 2 cọng kẽm

Thắm - 19/6/2017 08:54 am

Bệnh nhân 27 tuổi ở TP HCM bị thủng ruột 5 lỗ vì nuốt 2 cọng kẽm buộc chéo bằng sợi chun.

Back to Top