Làm xiếc với cá sấu, người đàn ông suýt mất đầu

Ngọc Nữ - 10 ngày trước

Con cá sấu ngậm chặt miệng, giằng đầu người đàn ông trong khi anh ta hét lên trong đau đớn.

Back to Top